IBM SPSS STATISTICS

Cenione na świecie, najlepsze narzędzie do analizy statystycznej i modeli ekonometrycznych z którego korzysta ponad 250 000 klientów w 100 krajach na świecie.

IBM SPSS MODELER

Narzędzie posiadające bardzo intuicyjny interfejs w języku polskim, który umożliwia wykonywanie interaktywnych analiz klasy data mining.

IBM SPSS on HADOOP

Rozwiązywanie problemów analitycznych za pomocą danych strukturyzowanych i niestrukturyzowanych na platformie Hadoop (Apache Hadoop, Cloudera, Hortonworks).

IBM SPSS STATISTICS

Zaawansowana analiza statystyczna danych i modele ekonometryczne

Oprogramowanie daje możliwość skorzystania z obszernej palety predefiniowanych analiz statystycznych i modeli ekonometrycznych. SPSS Statistics wspiera poszczególne etapy procesu analitycznego – od wstępnej interpretacji danych źródłowych, przez przygotowanie danych na potrzeby konkretnej analizy, aż do wyczerpującej interpretacji jej wyników.

Użytkownicy programu maja możliwość testowania przyjętych hipotez badawczych za pomocą testów istotności statystycznej lub na drodze bardziej złożonych procesów analitycznych obejmujących m.in. następujące techniki: analiza wariancji, analiza głównych składowych, analiza czynnikowa, analiza dyskryminacyjna, analiza skupień. Predykcja zdarzeń przyszłych jest możliwa poprzez wykorzystanie analizy szeregów czasowych, a także szerokiego spektrum modeli predykcyjnych takich jak np. modele regresyjne. Symulacja możliwych scenariuszy jest możliwa do przeprowadzenia z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo.

    Dowiedz się więcej    

IBM SPSS MODELER

Interaktywne modele predykcyjne i data mining

Jest to narzędzie data mining, które udostępnia szeroki wachlarz predefiniowanych gotowych procedur analitycznych.

Użytkownik ma możliwość bezpośredniego wykorzystania i łączenia w jednym procesie analitycznym danych pochodzących z wielu różnych źródeł na raz, w tym danych zapisanych w różnych formatach bez konieczności wcześniejszego przygotowania danych w strukturach pośrednich.

Narzędzie dostosowane jest do użytkowników o różnym poziomie zaawansowania. Użytkownicy początkujący mogą skorzystać z procedur automatycznych, które dla zadanego problemu (tj. klasyfikacja, segmentacja, regresja, prognozowanie) zbudują grupę modeli i automatycznie wybiorą ten najlepszy. Użytkownicy zaawansowani mogą budować modele predykcyjne samodzielnie korzystając z bardzo wielu możliwości parametryzacji modeli. Mogą również wzbogacać modele o wykorzystując język Python oraz język „R” w ramach jednego procesu analitycznego.

    Dowiedz się więcej    

IBM SPSS Analytic Server

Modele predykcyjne i data mining bezpośrednio na platformie Hadoop

Zapewnia integrację pomiędzy środowiskiem analitycznym IBM SPSS, a platformą Hadoop (Apache, Cloudera, Hortonworks).

Połączenie to umożliwia rozwiązywanie problemów analitycznych, opisanych za pomocą danych strukturyzowanych i niestrukturyzowanych przy wykorzystaniu przyjaznego i intuicyjnego interfejsu użytkownika programu IBM SPSS Modeler. Dane wejściowe do analizy mogą znajdować się zarówno po stronie Hadoop, jak i po stronie relacyjnej bazy danych. Proces analityczny w całości definiowany jest po stronie aplikacji klienckiej IBM SPSS Modeler.

    Dowiedz się więcej    

IBM SPSS Amos

Modelowanie równań strukturalnych

Narzędzie służy do modelowania równań strukturalnych (SEM). Wspiera poszukiwania teoretyczne i badania o szeroki zestaw analiz wielowymiarowych, w tym regrsję, analizę czynnikową, korelację czy analizę wariancji. Dzięki programowi można specyfikować, szacować, obliczać i prezentować modele za pomocą intuicyjnych diagramów ścieżkowych, pokazujących relacje pomiędzy zmiennymi.

AMOS pozwala równocześnie analizować dane z kilku populacji, takich jak na przykład różne grupy etniczne. Podnosi wiarygodność danych dzięki użyciu wielu wskaźników. Uzupełnia braki danych i ukryte wartości, takie jak wartości czynnikowe, drogą wielokrotnej imputacji.

    Dowiedz się więcej    

O Algomine

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania IBM SPSS w Polsce.
Oferujemy kompleksowe szkolenia oraz gotowe rozwiązania dla biznesu z zakresu analizy statystycznej danych, data mining, analiz predykcyjnych oraz optymalizacji.

Algomine Sp z o.o.
Spółka komandytowa
ul. Chłodna 51, piętro 36
00-867 Warszawa
DZIAŁ SPRZEDAŻY
kontakt@algomine.pl
DZIAŁ SZKOLEŃ
szkolenia@algomine.pl

 

 

 

ibm_adv_partner